Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to szkolenie w zakresie przewozu rzeczy lub osób, które należy odnawiać co 5 lat.

Cena szkolenia: 499 zł.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

10 września 2009 r. --- do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 1980 r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011 r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1995 r.
od dnia 1 stycznia 1991r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012 r. od dnia 1 stycznia 1996 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013 r. od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014 r. od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2009 r.
---

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • Stosowanie przepisów;
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 2. 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. (dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych):
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
  • Wizerunek firmy - obsługa klientów;
  • Pierwsza pomoc;
  • Ergonomia dla kierowców;
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
  • Krajowy przewóz drogowy;
  • Międzynarodowy przewóz drogowy;
  • Mocowanie ładunku;
  • Przewóz drogowy zwierząt;
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
  • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
  • Przewóz drogowy drewna;
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
  • Nienormatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin w/w zajęć, realizowanych co 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.