OSK PAWLAK

Szkolenia dla kierowców, nauka jazdy
Kalisz

Realizujemy zarówno szkolenia dla kandydatów na kierowców samochodów osobowych (kategoria „B”), jazdy doszkalające w tej samej kategorii, jak szeroką gamę kursów dla operatorów maszyn i urządzeń. ZAPRASZAMY!

Ośrodek szkolenia kierowców,
nauka jazdy
Kalisz.

Dzięki wieloletniej praktyce i zdobytemu doświadczeniu Ośrodek Szkolenia Kierowców Pawlak jest bez wątpienia jedną z najlepszych placówek tego typu w Kaliszu. Realizujemy zarówno szkolenia dla kandydatów na kierowców samochodów osobowych (kategoria „B”), jazdy doszkalające w tej samej kategorii, jak szeroką gamę kursów dla operatorów maszyn i urządzeń.

kciuk

Profesjonalni instruktorzy oraz indywidualne podejście do każdego!

Wykorzystujemy najlepsze środki dydaktyczne, wszyscy kursanci otrzymują pomoce szkoleniowe, dzięki nim egzamin nie sprawi trudności. Robimy wszystko, aby nasi uczniowie nauczyli się bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. OSK Pawlak osiąga jedne z najlepszych wyników zdawalności egzaminów w Kaliszu.

1

Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) właściwego względem miejsca zamieszkania. Przygotuj odpowiednie dokumenty!

2

Złóż następujące dokumenty:

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • Jedną fotografię 3,5 x 4,5 cm (bez nakrycia głowy i okularów, głowa w pozycji frontalnej, równomierne oświetlenie twarzy),
 • Dowód osobisty lub paszport + z zaśw. meldunku
 • Zgoda rodziców (jako niepełnoletni udaj się do urzędu z jednym z rodziców)
3

Z profilem zgłoś się do nas i rozpocznij kurs!

Realizujemy kursy na prawo jazdy kat. „B”, „C,” lub „D”. Robimy wszystko, aby nasi uczniowie nauczyli się bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Indywidualnie podchodzimy do każdego, dzięki czemu szkoła nauki jazdy Pawlak osiąga jedne z najlepszych wyników zdawalności egzaminów w Kaliszu.

4

Po ukończeniu kursu zgłaszamy się na egzamin do WORD.

W celu ustalenia terminu egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, bądź podlegająca kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji powinna mieć ze sobą dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu.

Jeżeli dla danej osoby wymagane jest przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wymogiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą bogatą ofertą

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

 1. Schemat egzaminu na kat AM,A1, A2, A, B, C, D i T są takie same. Wyróżnia się w nich części teoretyczną i praktyczną, pozostałe kategorie mają tylko część praktyczną.
 2. Część teoretyczna to test składający się z 32 pytań, w tym 20 jest z bazy wiedzy podstawowej, a 12 z wiedzy specjalistycznej. Czas trwania egzaminu to 25 minut, a zostaje on zaliczony wtedy, kiedy zostanie ukończony z wynikiem minimum 68 punktów. Pytania podzielone są na trzy grupy:
  • o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 3 punkty,
  • o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 2 punkty,
  • o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu – za 1 punkt.

  Maksymalnie można uzyskać 74 punkty,

 3. Część praktyczna składa się z dwóch etapów, to znaczy ze sprawdzianu na placu manewrowym, a następnie jazdy w ruchu drogowym. Określone kategorie prawa jazdy mają tutaj przyporządkowane zadania, które musi wykonać osoba przystępująca do egzaminu. Pozytywny wynik otrzymuje się po poprawnym wykonaniu wszystkich zadań. Natomiast wynik negatywny tej części następuje wtedy, gdy dana osoba dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne albo jej zachowania świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bon Szkoleniowy

Logo - bon szkoleniowy

Szkolenie

Logo - szkolenie