Dzięki wieloletniej praktyce i zdobytemu doświadczeniu Ośrodek Szkolenia Kierowców Pawlak jest bez wątpienia jedną z najlepszych placówek tego typu w Kaliszu. Realizujemy zarówno szkolenia dla kandydatów na kierowców samochodów osobowych (kategoria „B”), jazdy doszkalające w tej samej kategorii, jak szeroką gamę kursów dla operatorów maszyn i urządzeń.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów odbywają się w sali wykładowej, znajdującej się w siedzibie OSK Pawlak. Wykorzystujemy najlepsze środki dydaktyczne, a wszyscy kursanci otrzymują od nas pomoce szkoleniowe, dzięki którym egzamin nie będzie sprawiał najmniejszych trudności.

Robimy wszystko, aby nasi uczniowie nauczyli się bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Indywidualnie podchodzimy do każdego, dzięki czemu szkoła nauki jazdy Pawlak osiąga jedne z najlepszych wyników zdawalności egzaminów w Kaliszu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) właściwego względem miejsca zamieszkania i złożyć następujące dokumenty:

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji frontalnej, zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy),
 • Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
 • Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej (w praktyce trzeba się udać do urzędu z jednym z rodziców)
 • składamy wniosek o wydanie prawa jazdy a dostajemy numer PKK (z reguły od ręki max 5 minut)

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do naszego Ośrodka w celu rozpoczęcia kursu.

Po ukończeniu kursu zgłaszamy się na egzamin do WORD.

W celu ustalenia terminu egzaminu oraz przystąpienia do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, bądź podlegająca kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu.

Jeżeli dla danej osoby wymagane jest przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wymogiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

 1. Schemat egzaminu na kat AM,A1, A2, A, B, C, D i T są takie same. Wyróżnia się w nich części teoretyczną i praktyczną, pozostałe kategorie mają tylko część praktyczną.
 2. Część teoretyczna to test składający się z 32 pytań, w tym 20 jest z bazy wiedzy podstawowej, a 12 z wiedzy specjalistycznej. Czas trwania egzaminu to 25 minut, a zostaje on zaliczony wtedy, kiedy zostanie ukończony z wynikiem minimum 68 punktów. Pytania podzielone są na trzy grupy:
  • o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 3 punkty,
  • o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 2 punkty,
  • o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu – za 1 punkt.

  Maksymalnie można uzyskać 74 punkty,

 3. Część praktyczna składa się z dwóch etapów, to znaczy ze sprawdzianu na placu manewrowym, a następnie jazdy w ruchu drogowym. Określone kategorie prawa jazdy mają tutaj przyporządkowane zadania, które musi wykonać osoba przystępująca do egzaminu. Pozytywny wynik otrzymuje się po poprawnym wykonaniu wszystkich zadań. Natomiast wynik negatywny tej części następuje wtedy, gdy dana osoba dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne albo jej zachowania świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość