1. Cel Szkoleń:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do uzyskania uprawnień do obsługi kos spalinowych, podkaszarek oraz pilarek mechanicznych łańcuchowych i przecinarek tarczowych oraz przygotowanie zapewniające bezawaryjną i bezpieczną pracę tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i P.POŻ.

2. Adresaci Szkoleń:

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków, przycinania gałęzi, pozyskiwania drewna, wycinania drzew i krzewów w lasach, na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych itp. oraz osób wykonujących cięcie w kamieniu lub elementach betonowych.

Kurs obsługi pilarek dopuszcza do wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej przy pozyskiwaniu drewna oraz do prac związanych z regulacją zieleni w parkach i innych terenach zielonych z wyłączeniem prac budowlanych.

Warunki przyjęcia na szkolenia:

KOSY

• ukończone 18 lat.
• stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

PILARKI ŁAŃCUCHOWE

Warunki jak przy kosach z zaleceniem dodatkowych badań do pracy na wysokości oraz badań psychotechnicznych.

Programy zajęć poszczególnych szkoleń z podaniem godzin lekcyjnych:

OBSŁUGA KOS SPALINOWYCH

• Budowa kos spalinowych – 1,5 godziny
• Obsługa i konserwacja – 1,5 godziny
• BHP – 2 godziny
• Zajęcia praktyczne – 4 godziny

OBSŁUGA PILAREK MECHANICZNYCH ORAZ PRZECINAREK TARCZOWYCH

• Budowa pilarek i przecinarek mechanicznych – 1,5 godziny
• Zasady użytkowania, obsługi i konserwacji – 1,5 godziny
• Techniki ścinki i obalania drzew – 1,5 godziny
• Techniki okrzesywania i przerzynki drewna – 0,5 godziny
• Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godziny
• Zajęcia praktyczne – 8 godzin

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach pięcioosobowych.

W ramach zajęć kursanci otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe, ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.

Zaświadczenia wydawane według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Możliwość szkolenia w naszej siedzibie jak i u zleceniodawcy.

Możliwość negocjowania cen dla grup zorganizowanych.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość