Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS Kalisz

1. Cel Szkoleń:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS w samochodach ciężarowych, które posiadają takie urządzenie.

2. Wymogi stawiane uczestnikowi szkolenia:

Osoby powinny posiadać:
• ukończone 18 lat
• dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Podstawą szkolenia jest program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czas trwania:

35 godzin

Program nauczania:

• Zasady bezpieczeństwa – zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać
• Przed uruchomieniem żurawia – czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy
• Uruchomienie żurawia – co trzeba wiedzieć by móc uruchomić urządzenie.
• Praca żurawia – co trzeba wiedzieć by móc pracować urządzeniem.
• Po pracy żurawia – bezpieczne zakończenie pracy żurawia.
• Konserwacja i obsługa – wskazówki do prawidłowej konserwacji i obsługi urządzenia.

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość