Kursy na wózki widłowe - Kalisz

Posiadanie uprawnień do prowadzenia różnych maszyn:

wózki widłowe czy HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy – żurawie przenośne i przewoźne) od wielu lat ułatwiają znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Kursy umożliwiające operowanie takimi maszynami podnoszą kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie załadunku i transportu drogowego. Osoby, które mają powyższe uprawnienia mogą obsługiwać wszystkie rodzaje żurawi HDS, bez ograniczenia udźwigu – w tym także żurawie leśne..

Jako Ośrodek Szkoleniowy OSK Pawlak w Kaliszu oferujemy rzetelne przygotowanie do państwowego egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

• Typy i budowę stosowanych wózków jezdniowych,
• Informacje z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, dozoru technicznego,
• Praktyczną naukę jazdy i przygotowanie do wymiany butli gazowej,
• Czynności operatora związane z obsługą wózków
Każda osoba przystępująca do kursu powinna mieć ukończone 18 lat i zostać dopuszczona przez lekarza do wykonywania w/w pracy.

Specjalistyczny kurs w korzystnej cenie

Wszystkie kursy dające możliwość zdobycia uprawnień na prowadzenie wózków widłowych i pojazdów HDS składają się z części teoretycznej i praktycznej. Program szkoleń opracowany jest tak, aby kursanci opanowali umiejętności niezbędne do bezpiecznej obsługi maszyn.

Do każdego ucznia podchodzimy bardzo indywidualnie, a oferowane przez nas kursy możemy poprowadzić zarówno w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego OSK Pawlak, jak i w siedzibach firm. Od wielu lat realizujemy specjalistyczny szkolenia dla wielu grup zawodowych, a z naszej oferty korzystają m.in. firmy budowlane, produkcyjne, czy magazyny. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą proponowanych przez nas zajęć.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butki gazowych.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:
• ukończone 18 lat
• dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Tematyka zajęć:

• Typy stosowanych wózków jezdniowych
• Budowa wózka
• Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
• Czynności operatora w czasie pracy wózkami
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• Wiadomości z zakresu BHP
• Praktyczna nauka jazdy
• Wiadomości o dozorze technicznym
• Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
• Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli
• Omówienie instalacji gazowej w wózkach jezdnych
• Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
• Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kursanta

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość