Kursy na podesty ruchome Kalisz

Celem kursu jest:

1. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń uprawniających do obsługi podestów ruchomych, w stopniu zapewniającym bezpieczną obsługę i eksploatację urządzenia.
2. Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z warunkami technicznymi UDT.

Celem szkolenia jest:

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przez komisją z UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych. Powyższe uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i BHP, powinien posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych.

Słuchaczami kursów w zakresie obsługi podestów ruchomych są głównie osoby z tzw. wolnego naboru jak i wskazane przez zleceniodawców. Szkolenia odbywają się w grupach, w godzinach i dniach dostosowanych do wymagań zleceniodawcy w jego lokalu i na jego urządzeniach. Osoby z wolnego naboru są organizowane w odrębne grupy i szkolone na urządzeniach zapewnionych przez ośrodek szkoleniowy OSK PAWLAK.

Uczestnikami zajęć są osoby pełnoletnie, posiadające odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do uczestnictwa kandydata na kursie.

Program realizacji szkolenia z zakresu obsługi podestów samojezdnych:

Program:

1. Przepisy dozorowe UDT,
2. charakterystyka ogólna i podział podestów,
3. stateczność podestów – obciążenia działające na podest,
4. wytrzymałość podestów – urządzenia zabezpieczające,
5. podwozia i mechanizmy napędowe,
6. platforma robocza i urządzenia sterownicze,
7. przygotowanie podestu do pracy – czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu,
8. przepisy bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
9. zajęcia praktyczne- nabycie umiejętności obsługi podestu ruchomego przejezdnego.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość