Kurs burty samowyładowcze Kalisz

1. Cel Szkoleń:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

2. Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:
• ukończone 18 lat
• dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego

Czas trwania:

• Kurs jednodniowy; 8 godzin wykładów i 2 godziny zajęć praktycznych.
• Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym (wewnętrznym)
• Egzamin przeprowadza: Bogumił Pawlak

Przedmioty:

Wiadomości o dozorze technicznym
  • liczba godzin zajęć teoretycznych: 1
  • liczba godzin zajęć praktycznych: 0
Działanie burt samowyładowczych

liczba godzin zajęć teoretycznych: 2
liczba godzin zajęć praktycznych: 0

Eksploatacja burt samowyładowczych
  • liczba godzin zajęć teoretycznych: 3
  • liczba godzin zajęć praktycznych: 0
BHP
  • liczba godzin zajęć teoretycznych: 2
  • liczba godzin zajęć praktycznych: 0
Zajęcia praktyczne
  • liczba godzin zajęć teoretycznych: 0
  • liczba godzin zajęć praktycznych: 2

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość