Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. (Rozp. weszło w życie dn. 03.04.2010 r.) można prowadzić kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną obejmującą 35 godz. - dla osób które ukończyły 24 lata dla kat. D i 21 lat dla kat. C.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

• uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
• uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Okres ważności kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej to 5 lat.
Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba, która:
1

przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP – ze względu na więzi osobiste lub zawodowe.

3

nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

2

studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 35 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 5 lat.
Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Zakres bloków programowych składa się z:

1

części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:

  •  1. C, C+E, C1 i C1+E lub
    2. D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1

w części specjalistycznej:

1. 32 i pół godziny zajęć teoretycznych,
2. 2 i pół godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test egzaminacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

1

test specjalistyczny składający się z 10 pytań

w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

 

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

2

5 na 10 poprawnych odpowiedzi

na pytania zawarte w teście specjalistycznym

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość