Szkolenie okresowe to szkolenie w zakresie przewozu rzeczy lub osób, które należy odnawiać co 5 lat.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe

Prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 5 modułów zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

C
D
C+E
D+E
C1
D1
C1+E
D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

2 moduły zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. (dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych):
 •  Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów;
 • Pierwsza pomoc;
 • Ergonomia dla kierowców;
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
 • Krajowy przewóz drogowy;
 • Międzynarodowy przewóz drogowy;
 • Mocowanie ładunku;
 • Przewóz drogowy zwierząt;
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
 • Przewóz drogowy drewna;
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy;
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
 • Nienormatywne przewozy drogowe.
3 moduły zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 • Stosowanie przepisów;
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość