Sprawdź, jakie pojazdy możesz prowadzić

Kategoria AM

Mając kategorię AM prawa jazdy, możesz prowadzić:

• motorower
• czterokołowiec lekki (na przykład mały quad)
• zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Należy mieć skończone 14 lat.

Kategoria A

Zdając egzamin na kategorię A możesz kierować:

• każdy motocykl
• pojazd z kategorii AM
• zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce – o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg

Należy mieć skończone 20 lat (jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2) i 24 lata jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2

Kategoria A1

Zdając egzamin na kategorię A możesz kierować:

• motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
• motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW (20,39 KM)
• pojazdy z kategorii AM
• zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Należy mieć skończone 16 lat.

Kategoria A2

Zdając egzamin na kategorię A2 możesz kierować:

• motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki: moc do 35 kW, stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla
• motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW (20,39 KM)
• pojazdy z kategorii AM
• zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Kategoria B

Po skończeniu 18 lat do naszej dyspozycji są:

• pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
• zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
• pojazd z kategorii AM
• zespół pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
• jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg
• ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
• pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
• jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce

Kategoria B1

W przypadku zdania na kategorię B możemy kierować jakimi pojazdami jak:

• trójkołowym lub czterokołowym pojazdem z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy
Aby uzyskać takie uprawnienia trzeba mieć skończone 16 lat.

Kategoria B+E

Kategoria B+E to możliwość kierowania takimi pojazdami jak:

• zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
• zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
• wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
• dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
• maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
• 3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków
W przypadku przyczepy bez hamulca, dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy nie może przekroczyć:
• maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
• 750 kg
Aby się ubiegać o to prawo jazdy musimy mieść 18 lat.

Kategoria B96

Po uzyskaniu kategorii B96 możesz prowadzić:

• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
• pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 4,25 t składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka
• motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h)
• czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg i prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B96 jest:
• osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat
• posiadanie prawa jazdy kat. B
• zdanie egzaminu państwowego

Kategoria C

Kategoria C to kolejne możliwości. Możesz teraz prowadzić:

• pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka)
• zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
• pojazd z kategorii AM
• ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
• pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
Aby ubiegać się prawo jazdy kategorii C, musimy mieć 21 lat.

Kategoria B96

Po uzyskaniu kategorii B96 możesz prowadzić:

• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
• pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 4,25 t składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka
• motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h)
• czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg i prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B96 jest:
• osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat
• posiadanie prawa jazdy kat. B
• zdanie egzaminu państwowego

Kategoria C+E

Dzięki posiadaniu prawa jazdy kategorii C+E możesz siedzieć za kierownicą takich pojazdów:

• pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą
• posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E
• osoba, która stara się o prawo jazdy C+E, oczywiście musi posiadać kategorię C
Minimalny wiek kandydata to 21 lat.

Kategoria BC1

Posiadając prawo jazdy kategorii C1+E możemy prowadzić:

• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
• zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) – tylko na terytorium Polski
• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy
• ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Kategoria D

Kategoria D daje nam możliwość kierowania:

• autobusem – 17 pasażerów z kierowcą, o maksymalnej długości 8 metrów
• zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
• pojazd z kategorii AM
• ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
• pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
Osoba, które chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.

Kategoria D+E

Kategoria D+E daje nam uprawnienia do kierowania:

• zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy
• dodatkowo kategoria ta uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami
Minimalny wymagalny wiek to 24 lata.

Kategoria D1

Kolejna kategoria czyli D1 to uprawnienia do kierowania:

• autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m
• zespołem pojazdów złożonym z autobusu opisanego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg dmc)
• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
• ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) – tylko na terytorium Polski
Minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Kategoria D1+E

Posiadacze kategorii D1+E są uprawnieni do kierowania:

• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
• posiadamy także prawo do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Osobą ubiegająca się o wymienione uprawnienia musi posiadać prawo jazdy kategorii D1.

Kategoria T

Kategoria T daje znam możliwość prowadzenia ciągnika rolniczego oraz:

• pojazd wolnobieżny (na przykład walec)
• zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep
• zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep
• pojazd z kategorii AM
Aby uzyskać “prawko” kategorii T należy mieć skończone 16 lat.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość