Kursy na wózki widłowe, HDS - Kalisz

Posiadanie uprawnień do prowadzenia różnych maszyn, takich jak wózki widłowe czy HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy – żurawie przenośne i przewoźne) od wielu lat ułatwiają znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Kursy umożliwiające operowanie takimi maszynami podnoszą kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie załadunku i transportu drogowego. Osoby, które mają powyższe uprawnienia mogą obsługiwać wszystkie rodzaje żurawi HDS, bez ograniczenia udźwigu – w tym także żurawie leśne.

Jako Ośrodek Szkoleniowy OSK Pawlak w Kaliszu oferujemy rzetelne przygotowanie do państwowego egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • Typy i budowę stosowanych wózków jezdniowych,

 • Informacje z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, dozoru technicznego, 

 • Praktyczną naukę jazdy i przygotowanie do wymiany butli gazowej,

 • Czynności operatora związane z obsługą wózków

Każda osoba przystępująca do kursu powinna mieć ukończone 18 lat i zostać dopuszczona przez lekarza do wykonywania w/w pracy.

Specjalistyczny kurs w korzystnej cenie

Wszystkie kursy dające możliwość zdobycia uprawnień na prowadzenie wózków widłowych i pojazdów HDS składają się z części teoretycznej i praktycznej. Program szkoleń opracowany jest tak, aby kursanci opanowali umiejętności niezbędne do bezpiecznej obsługi maszyn.

Do każdego ucznia podchodzimy bardzo indywidualnie, a oferowane przez nas kursy możemy poprowadzić zarówno w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego OSK Pawlak, jak i w siedzibach firm. Od wielu lat realizujemy specjalistyczny szkolenia dla wielu grup zawodowych, a z naszej oferty korzystają m.in. firmy budowlane, produkcyjne, czy magazyny. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą proponowanych przez nas zajęć.

Cena kursu: 650 zł. z egzaminem UDT

Cel szkolenia:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butki gazowych.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

 • ukończone 18 lat
 • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Tematyka zajęć:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 • Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli
 • Omówienie instalacji gazowej w wózkach jezdnych
 • Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 • Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kursanta

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym.

Szkolenie okresowe to szkolenie w zakresie przewozu rzeczy lub osób, które należy odnawiać co 5 lat.

Cena szkolenia: 499 zł.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

10 września 2009 r. --- do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 1980 r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011 r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1995 r.
od dnia 1 stycznia 1991r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012 r. od dnia 1 stycznia 1996 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013 r. od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014 r. od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2009 r.
---

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • Stosowanie przepisów;
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 2. 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. (dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych):
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
  • Wizerunek firmy - obsługa klientów;
  • Pierwsza pomoc;
  • Ergonomia dla kierowców;
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
  • Krajowy przewóz drogowy;
  • Międzynarodowy przewóz drogowy;
  • Mocowanie ładunku;
  • Przewóz drogowy zwierząt;
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
  • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
  • Przewóz drogowy drewna;
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
  • Nienormatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin w/w zajęć, realizowanych co 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

Zadania egzaminacyjne obowiązujące od 19.01.2013 r. stosowane na Egzaminie Państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań.

Dotyczy kategorii  AM, A1, A2, A

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A
  1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
  2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  4. podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA
SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami "bramkami" ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Ósemka

Slalom wolny

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Slalom szybki

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

4. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy KAT. AM)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Ominięcie przeszkody

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

W kryteriach nie opisano postępowania ruszania na wzniesieniu motocyklem.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

6. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu (nie dotyczy KAT. AM)

Prędkość wymagana to min. 50 Km/h.

Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności zatrzymania pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jakim jest np. zatrzymanie w celu wysadzenia pasażera lub jego zabrania. Musi ono być wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem, czyli zdający powinien hamować w sposób łagodny i przewidywalny dla innych kierujących.

W WORD Kalisz zadanie wykonywane na placu manewrowym ośrodka. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć i wskazuje miejsce do zatrzymania.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

7. Hamowanie awaryjne

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, – w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. W WORD Kalisz manewr wykonywany na placu manewrowym. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć.

Musisz zaprezentować, że w sytuacji nagłej / awaryjnej, np. w trakcie jazdy po mieście wybiega Ci dziecko wprost przed motocykl, umiesz szybko zatrzymać motocykl. Nie rozbić się! Ale w sytuacji gdzie nie da się ominąć! ZATRZYMAĆ POJAZD!!!! - możliwie szybko. W zależności od warunków, na tyle ile jest to możliwe.

Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ!, STOP! lub innego słowa umówionego z egzaminatorem jako sygnał do wykonania manewru hamowania awaryjnego, energicznie naciska na klamkę i pedał hamulca w motocyklu i kontynuuje manewr, aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie. W ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, należy wcisnąć sprzęgło w celu nie dopuszczenia do nieruchomienia silnika pojazdu. Unieruchomienie silnika w trakcie wykonywania zadania nie ma wpływu na ocenę wykonania manewru.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

I JUŻ MOŻESZ WYJECHAĆ NA EGZAMIN W RUCHU DROGOWYM! ;-)

 1. Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
 2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.
 3. W ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzami­nacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A wynosi 25 minut.

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przy­padku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w spo­sób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej w sposób zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego rozumie się w szczególności:

 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania.