Opłaty:

Cena kursu - 750 zł, wraz z pierwszym egzaminem UDT.

Koszt egzaminu w UDT - 152 zł.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS w samochodach ciężarowych, które posiadają takie urządzenie.

WYMOGI stawiane uczestnikowi szkolenia:

Osoby powinny posiadać:

  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Czas trwania:

35 godzin

Program nauczania:

  • Zasady bezpieczeństwa - zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać
  • Przed uruchomieniem żurawia - czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy
  • Uruchomienie żurawia - co trzeba wiedzieć by móc uruchomić urządzenie.
  • Praca żurawia - co trzeba wiedzieć by móc pracować urządzeniem.
  • Po pracy żurawia - bezpieczne zakończenie pracy żurawia.
  • Konserwacja i obsługa - wskazówki do prawidłowej konserwacji i obsługi urządzenia.

Podstawą szkolenia jest program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym.

Kurs kończy się zgłoszeniem na egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.