Kurs obsługi kos spalinowych oraz pilarek mechanicznych łańcuchowych i tarczowych

Cel szkoleń:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do uzyskania uprawnień do obsługi kos spalinowych, podkaszarek oraz pilarek mechanicznych łańcuchowych i przecinarek tarczowych oraz przygotowanie zapewniające bezawaryjną i bezpieczną pracę tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i P.POŻ.

Adresaci szkoleń:

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków, przycinania gałęzi, pozyskiwania drewna, wycinania drzew i krzewów w lasach, na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych itp. oraz osób wykonujących cięcie w kamieniu lub elementach betonowych.

KURS OBSŁUGI PILAREK DOPUSZCZA DO WYKONYWANIA PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ PRZY POZYSKIWANIU DREWNA ORAZ DO PRAC ZWIĄZANYCH Z REGULACJĄ ZIELENI W PARKACH I INNYCH TERENACH ZIELONYCH Z WYŁĄCZENIEM PRAC BUDOWLANYCH.

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Kosy

 • ukończone 18 lat.
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Pilarki łańcuchowe

Warunki jak przy kosach z zaleceniem dodatkowych badań do pracy na wysokości oraz badań psychotechnicznych.

Programy zajęć poszczególnych szkoleń z podaniem godzin lekcyjnych:

Obsługa kos spalinowych:

 • Budowa kos spalinowych – 1,5 godziny
 • Obsługa i konserwacja – 1,5 godziny
 • BHP - 2 godziny
 • Zajęcia praktyczne - 4 godziny

Obsługa pilarek mechanicznych oraz przecinarek tarczowych

 • Budowa pilarek i przecinarek mechanicznych – 1,5 godziny
 • Zasady użytkowania, obsługi i konserwacji – 1,5 godziny
 • Techniki ścinki i obalania drzew - 1,5 godziny
 • Techniki okrzesywania i przerzynki drewna - 0,5 godziny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2 godziny
 • Zajęcia praktyczne - 8 godzin

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach pięcioosobowych.

W ramach zajęć kursanci otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe, ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.

Zaświadczenia wydawane według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Możliwość szkolenia w naszej siedzibie jak i u zleceniodawcy.

Możliwość negocjowania cen dla grup zorganizowanych.