Opłata:

Cena kursu 199 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

Czas trwania:

  • Kurs jednodniowy; 8 godzin wykładów i 2 godziny zajęć praktycznych.
  • Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym (wewnętrznym)
  • Egzamin przeprowadza: Bogumił Pawlak

Program nauczania:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Wiadomości o dozorze technicznym 1  
2. Działanie burt samowyładowczych 2  
3. Eksploatacja burt samowyładowczych 3  
4. BHP 2  
5. Zajęcia praktyczne   2
  Razem: 8 2

 

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK PAWLAK jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie jest połączone z instruktażem stanowiskowym na zasadach i zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.